คุณสามารถตัดส่วนของไฟล์เสียง mp3 ใด ๆ ที่มีเครื่องตัด mp3 ออนไลน์ฟรี

ง่ายต่อการใช้เครื่องตัด mp3 ออนไลน์

Upload your audio file. Supported formats are mp3, m4a, wav, opus, aac etc.

or drop your files here

เครื่องมือที่คมชัด
เครื่องมือที่คมชัด

เครื่องมือแก้ไขเป็นอุปกรณ์ที่มีล่าสุดของเครื่องมือที่ช่วยให้เราเล่นกับไฟล์เสียงของเรา

การตัดแต่งที่แม่นยำ
การตัดแต่งที่แม่นยำ

โปรแกรมแก้ไขเสียงเป็นจุดขาในการตัดและแก้ไขส่วนของไฟล์เสียง

อุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์ม
อุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์ม

เครื่องตัดเสียงสามารถแปลงและแก้ไขไฟล์เสียงรูปแบบใดก็ได้ที่อัปโหลด

การแก้ไขแบบไม่ยุ่งยาก
การแก้ไขแบบไม่ยุ่งยาก

แก้ไขไฟล์เสียงของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมแก้ไขเสียงที่เรียบง่ายและไม่มีโฆษณาของเรา

การแก้ไขเสียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขเสียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์แก้ไขไฟล์เสียงของคุณจริงๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.คุณสามารถทำงานของคุณเสร็จในเวลาไม่นาน

การแก้ไขเสียงฟรีเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไขเสียงฟรีเซิร์ฟเวอร์

จอนเสียงเป็นอิสระจากพันธะเซิร์ฟเวอร์และด้วยเหตุนี้ไม่มีไฟล์เสียงจะถูกอัปโหลดได้ทุกที่

how to image

วิธีการตัดแต่งเสียงออนไลน์ของเรา

  1. อัปโหลดไฟล์เสียงในพื้นที่ที่มีให้
  2. เลือกจุดเริ่มต้นโดยคลิกที่ไฟล์เสียงและลากไปยังจุดสิ้นสุด
  3. คลิปออดิโอที่เลือกไว้สามารถจะเลือนเข้าหรือออกเพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ที่ดีกว่า
  4. สุดท้ายเสียงสามารถตัดแต่งโดยการกดปุ่มตัวเลือกกรรไกรและส่วนที่เหลือของไฟล์เสียงจะถูกลบโดยอัตโนมัติ (บันทึกพื้นที่ที่เลือก)
  5. กดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกและดาวน์โหลดเสียงที่แก้ไขแล้ว

Frequently Asked Questions


What are the features offered by the audio cropper from trimaudio.com, while trimming a particular clip from an audio file?

The AUDIO CROPPER from Trimaudio.com offers unique features while trimming a clip from an audio uploaded. However, the main features include- - Trim out your favourite clips and moments from your favourite audio files. - Precision trimming by adjusting the time and the size of the clip from the audio file. - Safe and free online web-trimming, no uploads and downloads required. - Trim an audio by holding its quality as they are, audio qualities will not deteriorate. - The fade effect on the audio file lets the user play with its sound thereby adjusting the noise in the audio file.

How can I trim a particular clip from the uploaded audio using the AUDIO CROPPER from trimaudio.com?

There are 6 easy steps using which the user can trim their favourite clips from AUDIO CROPPER- - First, select your audio files which require a change and upload them in the space provided one by one. - The audio along with all its contents and audio adjustment options will be presented on the audio editor. - There will be 2 black bars on the video, which denote the start and the end of the clip which is to be trimmed. - Adjust the fade effect in the audio files uploaded, to reduce the noise/unwanted sounds in the audio file. - Adjust those bars to trim your favourite clip, and hit the scissor option present below to trim it. - The modified audio will appear below and can be downloaded using the download option.

What are the factors affecting the sound quality and which format beats these factors and give us a maximum output?

A number of factors can affect the size of a sound file and the quality of its playback. These include the sample rate, sample resolution and the way that the file is compressed. A lossless audio file format is the best format for sound quality. These include FLAC, WAV, or AIFF. These types of files are considered “hi-res” because they are better or equal to CD-quality. The trade-off is that these files will be very large, due to these size redundancies Mp3 though giving a low output but in the optimum range when compared to the above formats is chosen the best one, MP3’s can be created in a variety of bit rates, which is used to balance the file’s quality and size. Their efficient size has made them the standard format to exchange audio on the Web.

What is the time taken by the AUDIO CROPPER to trim an audio file?

Time is the fun fact present here, wherein we upload the audio file and see the magic unfold. All of the audio files which the user uploads are instantly imported, so the conversions happen in an instant where we can trim the audio files back-to-back, and all it takes is a device to operate the browser and open the website with a normal or even a slower internet connection. Factors include the length of the clip to be trimmed, and the strength of the internet connection etc.

Will my audio clip quality decrease after trimming them from the AUDIO CROPPER tool from trimaudio.com?

No, the quality of the clips won’t decrease after trimming them from trimaudio.com. The clips won’t lose their quality and will be shifted with the same quality after trimming the video. However, the audio files will have a decrease in its sound based upon the fade adjustments, if the user can adjust it to an optimal level, it leaves no remark. But, too much fade in or too much fade out can cause a major increase / decrease in the noise present in the file.

What will happen to our progress if we refresh our browser while we are using the AUDIO CROPPER from trimaudio.com?

The AUDIO CROPPER tool from trimaudio.com is not connected to any server out there, so the data which the user is working on will not be stored anywhere and as a result, it will be erased instantly when the user refreshes the browser which he is working on. The audio files which are worked on will also be removed after the user exits or closes the tab on which the extension page of the website is open.

Can I use the AUDIO CROPPER feature from trimaudio.com on my UBUNTU operating system?

Yes, the audio trimming feature from trimaudio.com can be used on any operating system, even UBUNTU. It is built with the latest code and features which enables the user to use the AUDIO CROPPER on any operating system such as MAC OS, Windows, and CENTOS, provided there is a device with a stable internet connection. The magic trick is that it even works on a slower internet connection.

Can I use the AUDIO CROPPER feature from trimaudio.com on an Android device?

Yes, the audio trimming feature from trimaudio.com can be used on Android devices and even on iOS devices. It is built with the latest features which provide the user to use this extension file on any operating system, all it needs an internet connection and a good web browser.

How can I save the changes made to the audio files using the trimming feature from trimaudio.com?

First, upload the audio file that requires a change, then use the black tags present below the audio to adjust the length of the desired clip, this actually becomes the new starting point of the audio file, the next instant, this saves the changes made to the audio file and then generates the new clip which is modified and is available for download.

How does the fade in and fade out affect the audio file which is under editing?

Fade effect is very closely related to the sound, wherein a small change can cause a noticeable change in the audio file. When we "fade in", it means to gradually increase the volume level from silence to the original level. When we "fade out," it means to gradually decrease the volume level from the original level to silence. We generally fade in at the beginning of an audio segment, and fade out at the end of an audio segment, to avoid any foreground or background noises.

Why should we edit our audio files?

Audio files serve as the heart of any video on any platform, and caring it with utmost importance pays you very well at the end. With a good sound quality and balancing the volume of our video/audio we ensure that, we do not lose our viewer’s attention. A good sound transitions, results in an unwavering effect which in turn produces a better playback of our video. The immersion experience will be enhanced when we mod our audio files for a better quality.

How do I communicate if I face any issues or if I want to suggest any changes?

We gladly take in any issue or suggestions offered by all the users, please contact us through our social media handles for more information. Trimaudio.com is available on all the leading social media websites such as Gmail, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, etc.

Our USPs

Security 100% (No files are sent to server for processing)
File size limits None (No limit on size of files)
Usage limits None (Process as many files as you want)
Price Free
User Information Captured None (We do not request for user information such as email / phone number)
Ads None (We provide complete ad free experience)
rating-img
Rate this tool
5.00/5   4 votes