ตัดหรือครอบตัดไฟล์เสียงโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ

ครอบตัดเสียงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

Upload your audio file. Supported formats are mp3, m4a, wav, opus, aac etc.

or drop your files here

เครื่องมือที่คมชัด
เครื่องมือที่คมชัด

เครื่องมือแก้ไขเป็นอุปกรณ์ที่มีล่าสุดของเครื่องมือที่ช่วยให้เราเล่นกับไฟล์เสียงของเรา

การตัดแต่งที่แม่นยำ
การตัดแต่งที่แม่นยำ

โปรแกรมแก้ไขเสียงเป็นจุดขาในการตัดและแก้ไขส่วนของไฟล์เสียง

อุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์ม
อุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์ม

เครื่องตัดเสียงสามารถแปลงและแก้ไขไฟล์เสียงรูปแบบใดก็ได้ที่อัปโหลด

การแก้ไขแบบไม่ยุ่งยาก
การแก้ไขแบบไม่ยุ่งยาก

แก้ไขไฟล์เสียงของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมแก้ไขเสียงที่เรียบง่ายและไม่มีโฆษณาของเรา

การแก้ไขเสียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การแก้ไขเสียงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์แก้ไขไฟล์เสียงของคุณจริงๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.คุณสามารถทำงานของคุณเสร็จในเวลาไม่นาน

การแก้ไขเสียงฟรีเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไขเสียงฟรีเซิร์ฟเวอร์

จอนเสียงเป็นอิสระจากพันธะเซิร์ฟเวอร์และด้วยเหตุนี้ไม่มีไฟล์เสียงจะถูกอัปโหลดได้ทุกที่

how to image

วิธีการครอบตัดไฟล์ MP3 ของเราออนไลน์

  1. อัพโหลดไฟล์ MP3 ในพื้นที่ที่มีให้
  2. เลือกจุดเริ่มต้นโดยคลิกที่ไฟล์เสียงและลากไปยังจุดสิ้นสุด
  3. คลิปออดิโอที่เลือกไว้สามารถจะเลือนเข้าหรือออกเพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ที่ดีกว่า
  4. สุดท้ายเสียงสามารถครอบตัดได้โดยการกดปุ่มตัวเลือกกรรไกรและส่วนที่เหลือของไฟล์เสียงจะถูกลบโดยอัตโนมัติ (บันทึกพื้นที่ที่เลือก)
  5. กดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกและดาวน์โหลดเสียงที่แก้ไขแล้ว

Frequently Asked Questions


What are the features offered by the Mp3 cutter from trimaudio.com, while trimming a particular clip from an mp3 file?

The Mp3 cutter from Trimaudio.com offers unique features while trimming a clip from an mp3 uploaded. However, the main features include- - Trim out your favourite clips and moments from your favourite mp3 files. - Precision trimming by adjusting the time and the size of the clip from the mp3 file. - Safe and free online web-trimming, no uploads and downloads required. - Trim an mp3 by holding its quality as they are, mp3 qualities will not deteriorate. - The fade effect on the mp3 file lets the user play with its sound thereby adjusting the noise in the mp3 file.

How can I cut a particular clip from the uploaded mp3 file using the Mp3 cutter from trimaudio.com?

There are 6 easy steps using which the user can cut their favourite clips from mp3 cutter- - First, select your mp3 files which require a change and upload them in the space provided one by one. - The mp3 file along with all its contents and audio adjustment options will be presented on the mp3 editor. - There will be 2 black bars on the video, which denote the start and the end of the clip which is to be trimmed. - Adjust the fade effect in the mp3 file uploaded, to reduce the noise/unwanted sounds in the mp3 file. - Adjust those bars to trim your favourite clip, and hit the scissor option present below to trim it. - The modified mp3 file will appear below and can be downloaded using the download option.

What is the time taken by the Mp3 cutter to cut an mp3 file?

Time is the fun fact present here, wherein we upload the mp3 file and see the magic unfold. All of the mp3 files which the user uploads are instantly imported, so the conversions happen in an instant where we can trim the mp3 files back-to-back, and all it takes is a device to operate the browser and open the website with a normal or even a slower internet connection. Factors include the length of the clip to be trimmed, and the strength of the internet connection etc.

Will my mp3 clip quality decrease after trimming them from the Mp3 cutter tool from trimaudio.com?

No, the quality of the clips won’t decrease after trimming them from trimaudio.com. The clips won’t lose their quality and will be shifted with the same quality after trimming the video. However, the mp3 files will have a decrease in its sound based upon the fade adjustments, if the user can adjust it to an optimal level, it leaves no remark. But, too much fade in or too much fade out can cause a major increase / decrease in the noise present in the file.

What will happen to our progress if we refresh our browser while we are using the Mp3 cutter from trimaudio.com?

The Mp3 cutter tool from trimaudio.com is not connected to any server out there, so the data which the user is working on will not be stored anywhere and as a result, it will be erased instantly when the user refreshes the browser which he is working on. The mp3 files which are worked on will also be removed after the user exits or closes the tab on which the extension page of the website is open.

Can I use the mp3 cutter feature from trimaudio.com on my UBUNTU operating system?

Yes, the mp3 trimming feature from trimaudio.com can be used on any operating system, even UBUNTU. It is built with the latest code and features which enables the user to use the mp3 cutter on any operating system such as MAC OS, Windows, and CENTOS, provided there is a device with a stable internet connection. The magic trick is that it even works on a slower internet connection.

Can I use the mp3 cutter feature from trimaudio.com on an Android device?

Yes, the mp3 trimming feature from trimaudio.com can be used on Android devices and even on iOS devices. It is built with the latest features which provide the user to use this extension file on any operating system, all it needs an internet connection and a good web browser.

How can I save the changes made to the mp3 files using the trimming feature from trimaudio.com?

First, upload the mp3 file that requires a change, then use the black tags present below the mp3 to adjust the length of the desired clip, this actually becomes the new starting point of the mp3 file, the next instant, this saves the changes made to the mp3 file and then generates the new clip which is modified and is available for download.

How does the fade in and fade out affect the mp3 file which is under editing?

Fade effect is very closely related to the sound, wherein a small change can cause a noticeable change in the mp3 file. When we "fade in", it means to gradually increase the volume level from silence to the original level. When we "fade out," it means to gradually decrease the volume level from the original level to silence. We generally fade in at the beginning of an mp3 segment, and fade out at the end of an mp3 segment, to avoid any foreground or background noises.

Why should we edit our mp3 files?

Mp3 files serve as the heart of any video on any platform, and caring it with utmost importance pays you very well at the end. With a good sound quality and balancing the volume of our video/audio we ensure that, we do not lose our viewer’s attention. A good sound transitions, results in an unwavering effect which in turn produces a better playback of our video. The immersion experience will be enhanced when we mod our mp3 files for a better quality.

How do I communicate if I face any issues or if I want to suggest any changes?

We gladly take in any issue or suggestions offered by all the users, please contact us through our social media handles for more information. Trimaudio.com is available on all the leading social media websites such as Gmail, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, etc.

Our USPs

Security 100% (No files are sent to server for processing)
File size limits None (No limit on size of files)
Usage limits None (Process as many files as you want)
Price Free
User Information Captured None (We do not request for user information such as email / phone number)
Ads None (We provide complete ad free experience)
rating-img
Rate this tool
/5   votes